لوله کشی کولر گازی

لوله کشی کولر گازی اسپلیت و لوله کشی کولر گازی سقفی و کانالی توسط شرکت آریا تهویه انجام میگیرد.

لوله کشی تو کار: در این نوع لوله کشی لوله های مسی از راخل دیوار رد میشود به صورتی که بعد از نصب کولر گازی اسپلیت یا نصب داکت اسپلیت کانالی هیچ لوله یا کابلی روی دیوار دیده نمیشود.

لوله کشی رو کار : در این نوع لوله کشی لوله های کولر گازی یا داکت اسپلیت سقفی از روی دیوار عبور میکند .

قیمت لوله کشی کولر گازی نسبت به مصالح مورد استفاده مانند جنس لوله مسی ، ضخامت لوله مسی ، کارخانه سازنده لوله مسی ، جنس و نوع عایق ، جنس و قطر کابل برق و کابل فرمان مورد استفاده ، نوع پرایمر مورد استفاده و ..... متغیر میباشد. متاسفانه مشتریان محترم به دلیل عدم آگاهی

بازگشت