تعمیر چیلر و نگهداری چیلر

جهت انجام خدمات مربوط به چیلر با ما تماس بگیرید:     09120229533       09101996024

تعمیر چیلر تراکمی

تعمیرات چیلر جذبی

نگهداری چیلر

سرویس چیلر

سرویس و شستشوی برج خنک کن

تعمیر و نگهداری چیلر

چیلر چیست؟

انتخاب دستگاه چیلر مناسب

چیلر دستگاه سرد کننده مرکزی است که آب سرد را جهت فن کویل ها یا هواساز و ... تهیه مینماید.محل نصب چیلر در موتورخانه میباشد.

برای انتخاب چیلر مناسب کل ساختمان را باید مانند اتاقی بدون دیوارهای داخلی در نظر گرفته و بار سرمایی آن را در یک برگه محاسباتی در ساعت پیک ساختمان محاسبه کنیم تا مقدار GTH مشخص گردد.

مشخصات لازم جهت استفاده از کاتالوگ کارخانه سازنده عبارتند از:

1. تناژ ساختمان

3. دمای آب خروجی از چیلر

با توجه به مشخصات فوق مدل چیلر مشخص میگردد و از روی آن مشخصات اوپراتور و کندانسور و دمای آب خروجی از کندانسور و مشخصات فیزیکی و غیره برداشت میگردد.

برج خنک کن چیست؟

انتخاب برج خنک کن مناسب

برج خنک کن دستگاهی است که آب گرم شده در کندانسور چیلر را خنک می کند.معمولا برج خنک کن را در پشت بام و در غیر اینصورت در محوطه باز و در جهت وزش باد نصب می کنند.

مشخصات لازم جهت استفاده از کاتالوگ کارخانه سازنده عبارتند از:

1. دمای مرطوب هوای خارج

2. دمای آب ورودی به برج یا خروجی از کندانسور چیلر

3. دمای آب خروجی از برج

4. ظرفیت برج (به ازاء هر تن 3GPM در نظر میگیرند  TONS=3GPM )

 

بازگشت