سرویس داکت اسپلیت گودمن وتعمیر داکت اسپلیتRheem

شرکت آریا تهویه آماده ارائه خدمات پس از فروش تعمیر داکت اسپلیت گودمن Goodman  و سرویس داکت اسپلیت Rheem میباشد.

آموزش سرویس داکت اسپلیت نیز بصورت سالیانه توسط سرویسکاران این شرکت انجام میگیرد.

تلفن تماس: 09120229533     و     09101996024

شارژ گاز داکت اسپیلت گودمن  Goodmanو رهیم Rheem

عیب یابی داکت اسپیلیت گودمن و Rheem

رفع ایراد برقی کولر گازی گودمن و Rheem

تعمیرات تخصصی کولر گازی و چیلر گودمن و Rheem

بازگشت