ارور کولر گازی اسپلیت اینورتر ال جی error و خطاهای

ERROR کولر گازی اسپلیت اینورتر LG

جهت سرویس و تعمیر کولرگازی اینورتر ال جی با ما تماس بگیرید.

09120229533       09101996024

ارورهای کولر گازی اسپلیت الجی LG       

کد خطاهای کولر گازی ال چی              ERROR CODE INVERTER LG

ارور کولر گازی اینورتر ال جی

لطفا توجه فرمایید کد ارورهای کولرگازی اینورتر الجی با رنگ قرمز مشخص شده اند. ابتدا کد ارور مورد نظر خود را از بین کلملت قرمز رنگ پیدا کنید.

سرویس کولرگازی ال جی اینورتر

Error code = C4 or CH4
Flashing Light = 4
Fault = Heat sink temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor Outdoor.
Indoor Operation = ON


Error code = C5 or CH5
Flashing Light = 5
Fault = Communication between indoor and outdoor units.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF


Error code = C6 or CH6
Flashing Light = 6
Fault = Excessive current at inverter DC power circuit.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN


Error code = C7 or CH7
Flashing Light = Excessive compressor current
Fault = 7
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN


Error code = C8 or CH8
Flashing Light = 8
Fault = Indoor fan not rotating.
Display = Indoor
Indoor Operation = OFF


Error code = C9 or CH9
Flashing Light = 9
Fault = Outdoor fan not rotating.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF


Error code = CA
Flashing Light = 10
Fault = 1. Discharge temp more than130 °C 2. Faulty discharge thermistor
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = ON


Error code = CC
Flashing Light = 2+1
Fault = EEPROM error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON


Error code = CD
Flashing Light = 3+1
Fault = Inverter module error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON


Error code = Po
Flashing Light =
Fault = System in Power Mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =


Error code = Lo
Flashing Light =
Fault = System in test mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =


LG Air Conditioning Universal & Multi Split Fault Codes Sheet


Error Code = 01
Contents = Air sensor (open/short)
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off


Error Code = 02
Contents = Inlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off


Error Code = 03
Contents = Communication(Indoor Wired R/Control)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off


Error Code = 04
Contents = Drain pump / Float switch
Case Of Error = Float switch Open circuit (High level water alarm)
Indoor Status = Off


Error Code = 05
Contents = Communication(Indoor Outdoor)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off


Error Code = 06
Contents = Outlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off


Error Code = 07
Contents = Different operation mode
Case Of Error = Indoor units set in different operation modes
Indoor Status = Off


Error Code = HL
Contents = High Limit (Float Switch)
Case Of Error = Same as code 04, Float switch Open circuit
Indoor Status = OffError Code = CL
Contents = Child Lock Function selected
Case Of Error = Not an error, press Timer & Min buttons simultaneously for 3 seconds to toggle On/Off
Indoor Status = OnError Code = 21
Contents = IPM Fault (Compressor Over current)
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Compressor malfunction, IPM Fault
Outdoor Status = Off


Error Code = 22
Contents = CT 2 (Max. Current)
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Current is 14A 
Outdoor Status = Off


Error Code = 23
Contents = DC Link Low Volt.
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = DC Link volt. Is 140V 
Outdoor Status = OffError Code = 24
Contents = Low / High Pressure
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Low / High press switch OPEN
Outdoor Status = Off


Error Code = 25
Contents = AC Low / AC High Volts.
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Abnormal AC volt. Input.
Outdoor Status = Off


Error Code = 26
Contents = DC Compressor Position
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off


Error Code = 27
Contents = PSC Fault (Reactor)
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off


Error Code = 28
Contents = DC Link High Volts
LED01G = 2 times
(Red) 
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off


Error Code = 32
Contents = Discharge Pipe Temp. High (INV)
LED01G = 3 times
(Red) 
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off


Error Code = 33
Contents = Discharge Pipe Temp. High (Cons.)
LED01G = 3 times
(Red) 
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off


Error Code = 40
Contents = CT Circuit
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G =
(Green)
Case Of Error = CT Circuit malfunction
Outdoor Status = Off


Error Code = 41
Contents = D-Pipe sensor INV. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off


Error Code = 44
Contents = Air sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off


Error Code = 45
Contents = Cond. Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off


Error Code = 46
Contents = Suction Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off


Error Code = 47
Contents = D-pipe Sensor Cons. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off


Error Code = 48
Contents = D-Pipe & Air Sensor (Open)
LED01G = 4 times
(Red) 
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Dual Sensor unplugged
Outdoor Status = Off


Error Code = 51
Contents = Over Capacity
LED01G = 5 times
(Red) 
LED02G = 1 times
(Green)
Case Of Error = Over Load Combination
Outdoor Status = Off


Error Code = 52
Contents = Communication Error (Main micom Sub micom)
LED01G = 5 times
(Red) 
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = 0ff


Error Code = 53
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
LED01G = 5 times
(Red) 
LED02G = 3 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off


Error Code = 54
Contents = Outdoor 3-Phase Power Supply Reverse Phase / Missing Phase
LED01G = 5 times
(Red) 
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Incorrect Wiring
Outdoor Status = Off


Error Code = 60
Contents = EEPROM Check Sum
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G =
(Green)
Case Of Error = Check Sum Mis-Match
Outdoor Status = Off


Error Code = 61
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. High
Outdoor Status = Off


Error Code = 62
Contents = Heat Sink Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Heat Sink Temp. High
Outdoor Status = Off


Error Code = 63
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. Low
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 2 times
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. Low
Outdoor Status = Off


Error Code = 65
Contents = Heat Sink Sensor (Open/Short)
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off


Error Code = 67
Contents = Outdoor BLDC Fan Loc
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Fan Motor/Circuit Problem
Outdoor Status = Off


Error Code = 105
Contents = Comms. Error (Main board Fan board)
LED01G = 6 times
(Red) 
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off

 
سرویس کولر گازی اینورتر ال جی LG ، تعمیر کولر گازی اینورتر ال جی در تهران ، خدمات پس از فروش کولر گازی الجی در تهران ، عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی ، شارژ گاز کولر گازی اینورتر ال جی LG ، سرویسکار مجاز کولرگازی اینورتر الجی
 
علت اینکه کولر گازی اینورتر الجی باد خنک نمیدهد چیست ؟ دلایل متعددی میتواند عامل این عیب باشد مانند :

1. نشتی گاز کولر گازی ( نداشتن گاز کولر گازی)

2. خرابی برد داخلی کولر گازی

3. خرابی برد خارجی کولر گازی

4. خرابی یا کار نکردن کمپرسور کولر گازی

بهترین و عاقلانه ترین کاری که شما میتوانید هنگام خرابی کولر گازی یا موقعی که کولر گازی باد خنک نمیدهد انجام دهید خاموش کردن کولر گازی است چون احتمال دارد دلیل خنک نکردن کولرگازی کمبود گاز آن باشد ولی اگر با این شرایط کولر گازی به کارکردنش ادامه بدهد احتمال آسیب دیدن کمپرسور میباشد. لذا توصیه میشود هر موقع کولر گازی باد خنک نداد آنرا خاموش نمایید.

تلفن تماس:  09120229533      09101996024

جهت آموزش و مطالعه مطالب بیشتر در مورد کولرگازی اسپلیت روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.

ادامه مطلب

 

برای مشاهده مطالب مفید پکیج دیواری کلیک فرمایید

بازگشت