نحوه ی تشخیص کپسول ازت از کپسول اکسیژن

نحوه ی تشخیص کپسول ازت از کپسول اکسیژن

یکی از روش های نشت یابی در سیستم های برودتی شارژ دستگاه توسط گاز ازت می باشد . گاز ازت گازی است خشک و مناسب جهت نشت یابی . سیلندر های حاوی این گاز با سیلندر های حاوی گاز اکسیژن شبیه هم بوده و ممکن است که تعمیر کار به اشتباه گاز اکسیژن را داخل دستگاه تزریق کند . این امر بسیار خطرناک می باشد زیرا اکسیژن با روغن کمپرسور واکنش یافته فشار بقدری بالا می رود که باعث انفجار شده و مرگ آفرین خواهد بود. این حادثه برای چندین نفر اتفاق افتاده است. جهت تشخیص گاز ازت از گاز اکسیژن باید شیر سیلندر حاوی گاز را مقداری باز کرده و شعله آتشی ( ترجیحا یک نخ سیگار روشن را از قسمت فیلتر به سیلندر بچسبانید) را نزدیک کنید ، در صورتی که شعله خفه شده و به سمت خاموش شدن برود سیلندر حاوی ازت است ولی اگر شعله ور شود گاز اکسیژن است و جهت تزریق در کمپرسور به هیچ وجه مناسب نیست.

دوستان دقت کنند که حتی اگر روی سیلندر نوشته شده باشد حاوی گاز ازت باز هم آن را تست کنند.

بازگشت