ژوئن 16, 2024
ابلاغ دستورالعمل راهنمای طراحی و اجرای پشت‌بام سبز در تهران


مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری خبر داد:
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: دستورالعمل «راهنمای طراحی و اجرای بام سبز در ساختمان‌های مسکونی شهر تهران» با هدف ایجاد وحدت رویه در طراحی و اجرای پشت‌بام‌های سبز ابلاغ شد.


به گزارش ایلنا، حامد سلیمی با اشاره به وجود تقاضای متعدد از سوی شهروندان برای احداث بام سبز گفت: گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین طی دهه‌های اخیر، کاهش فضاهای سبز شهری را به دنبال داشته و این مساله به یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی برای شهرنشینان تبدیل شده است، لذا بهره‌گیری از روش‌های مختلف و کارشناسانه برای افزایش فضای سبز در شهر ضرورت دارد و استفاده از سطح مرده پشت‌بام ساختمان‌ها برای افزایش سطح فضای سبز یکی از این روش‌ها است. 

وی درخصوص اثرات احداث بام سبز در ساختمان‌ها اظهار داشت: بام سبز منجر به تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان، بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا، ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان، افزایش کیفیت زندگی، کاهش بار گرمایش بنا با افزودن توده و لایه عایق حرارتی و سرمایش آن از طریق سرمایش تبخیری، کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب‌وهوایی شهری و افزایش محدوده زندگی می‌شود.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت ابلاغ «دستورالعمل بام سبز» در روند صدور انواع پروانه و گواهی‌های ساختمان‌های در حال ساخت و بهره‌برداری بیان کرد: در این دستورالعمل که هم‌اکنون به مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده، تاکید شده است که رﻋﺎﯾﺖ کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه ﻣﺒﺤﺚ ۳ مربوط به ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺒﺤﺚ ۴ مربوط به اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺒﺤﺚ ۶ درخصوص ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺒﺤﺚ ۲۲ در حوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و همچنین ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ضوابط و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و معماری ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و رعایت مفاد ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ دوﺳـﺘﺪار ﮐﻮدک در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در کلیه موارد مقدم بر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ است.

براساس اعلام روابط‌عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: دستورالعمل «راهنمای طراحی و اجرای بام سبز در ساختمان‌های مسکونی شهر تهران» با توجه به ضرورت ایجاد وحدت رویه در طراحی و اجرای بام های سبز به مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است و امیدواریم این اقدام، گامی موثر در راستای ارتقای سلامت شهروندان باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا

نرم افزار موبایل ایلنا

نرم افزار موبایل ایلنا


تلگرام خبر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *