رئیس سازمان زندان ها گفت: مجموعه قضایی استان اردبیل در خصوص توسعه خدمات قضایی و بهره‌مندسازی زندانیان از تاسیسات نوین کیفری و ارفاقات قانونی، اقدامات ارزنده‌ای انجام داده‌اند و استفاده از پابند الکترونیک در این استان مطلوب است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور بیان کرد: هدف زندانبانی اسلامی اصلاح و تربیت زندانیان است و یکی از بهترین بسترها توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها خواهد بود. 

محمدی تصریح کرد: درکنار تمام فعالیت‌های فرهنگی، اشتغال‌زایی را بطور جدی در دستور کار داریم وانجمن‌های حمایتی این مسئولیت را برعهده دارند که با استفاده از ظرفیت خیرین، انواع کمک‌های مادی و معنوی را به این قشر ارائه دهند.

 وی گفت: اجرای قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها شکل جدی در استان‌های مختلف در دستور کار است و در این زمینه تعامل دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداری می‌تواند موجب تسریع کار شود. در استان اردبیل هم در پی انتقال زندان‌های قدیمی هستیم.

سید حامد عاملی استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: آماده هستیم در حد توان برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های حوزه زندانبانی کمک کنیم تا امر بازپروری مددجویان به شکل خوب انجام شود. ضمن اینکه رسیدگی به امور خانواده زندانیان برای ما نیز دارای اهمیت است.

در این نشست دو تفاهمنامه همکاری در حوزه مولدسازی و انتقال زندان مشگین‌شهر به خارج از فضای شهری و همچنین توسعه اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان به امضا رسید.