تدابیر اضافی برای اطمینان از حفاظت از تاسیسات حیاتی روسیه محور دیدار پوتین با اعضای دائم شورای امنیت این کشور بود.

پوتین در ابتدای این نشست گفت: دستور کار امروز ما چندین موضوع دارد که اولین مورد آن، تشدید اقدامات حفاظتی از تاسیسات حیاتی روسیه است.

این نشست پشت درهای بسته و با حضور مقاماتی چون دیمیتری مدودف رئیس دفتر ریاست جمهوری، نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت، نیکولای پاتروشف وزیر کشور و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه برگزار شد.