قطر بر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه و لزوم مجبور ساختن رژیم صهیونیستی به اجرای مناسب قطعنامه‌های بین‌المللی و پیوستن این رژیم به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) تاکید کرد.

«عبدالعزیز سالمین الجباری» رئیس کمیته ملی منع سلاح هسته‌ای قطر در سخنانی در جریان کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در این باره تاکید کرد که ملحق کردن رژیم صهیونیستی به معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای شرط اصلی برای ساختن منطقه عاری از هرگونه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه است.

وی همچنین خواستار قرارگرفتن تاسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

الجابری ادامه داد: این خواسته توسط قطعنامه های مشروع بین‌لمللی از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۷۴، قطعنامه‌ های شماره ۴۸۷ شورای امنیت مصوب ۱۹۸۱ و ۶۸۷ مصوب سال ۱۹۹۱، قطعنامه‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است و از کشورها و طرف‌های مختلف در خاورمیانه که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده‌اند، می‌خواهد به این معاهده بپیوندند و موافقتنامه را بپذیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: مقابله با شیوع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه هسته اصلی وظایف محوله به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

پیشتر نیز سوریه خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) شده بود.

بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، منطقه خاورمیانه باید عاری از هرگونه سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی باشد.