«شهیندخت مولاوردی»، دستیار رئیس جمهور در دولت روحانی با انتشار تصویر از فاجعه ریزش چند ساختمان در جنوب تهران، در کانال تلگرامی خود نوشت:

 سوانح غیرمترقبه و حوادث غیرقابل پیش بینی و بعضا مانند کشور ما قابل پیش بینی!در همه جای دنیا رخ می دهند، مهم نحوه مواجهه با آن بعد از وقوع و برخورد قاطع، فوری و موثر و بی کیفر نماندن کسانی است که دچار تقصیر یا قصور شده اند تا موجبات تشفی خاطر بازماندگان و بازدارندگی از تکرار آن فجایع در آینده فراهم شود و حساب کار دست همه بیاید.

برخورد عجیب زاکانی با شهردار منطقه ۱۹ بعد از حادثه مرگبار خلازیر

اما اینجا به رغم وجود تاسیسات حقوقی مرتکب/مسبب، معاونت و شراکت در جرم در قانون مجازات اسلامی، مبادا به یکی از اینها بگویی بالای چشمت ابروست و آنگاه به اتهام سیاه نمایی چنان به حساب تو یکی می رسند که تا مدتها زبان به کام بگیری! 

شهیندخت مولاوردی

با عرض تسلیت و ابراز تاثر و همدردی با خانواده های داغدار، منتظر پاسخگویی و واکنش متناسب در برابر این مصیبت می مانیم.